Rekisteriseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10§  luomispäiva 22.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä: T:mi Fysio-Masa / ammatinharjoittaja ft Matti Turtiainen, Sateenkaari 1a 02100 Espoo, puh. 0400713227 email:
  2. Rekisterin nimi: asiakasrekisteri
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: asiakasrekisteri, tietoja ei luovuteta muille tahoille
  4. Rekisterin tietosisältö: nimi ja yhteystiedot
  5. Säännönmukaiset tietolähteet: asiakkaalta itseltään saadut tiedot
  6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: ei luovuteta, vain Fysio-Masan käyttöön
  7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: ei siirretä
  8. Rekisterin suojauksen periaatteet: a) manuaalinen aineisto – lukittu tila, tiedot salasaa pidettäviä   b) ATK:lla – nettiajanvarauksessa oma järjestelmä, nettiaika.fi